Tự khóa kết nối hàng không 4Pin y tế khai thác kết nối

Tự khóa kết nối hàng không 4Pin y tế khai thác kết nối

loài Cắm / ổ cắm
tần số làm việc Tần số thấp
Phạm vi ứng dụng Dây cáp công nghiệp khai thác y tế
Loại giao diện AC / DC
Hình dạng Tròn
Chiều dài dây Tùy chỉnh (mm)
Nghề thủ công Ép phun
Tùy chỉnh và xử lý Vâng
Liên hệ Đồng mạ vàng
Đặc trưng Độ ẩm bằng chứng