SUB D 25 Đầu nối PINS + Đầu nối 6Pin đến 14 Đầu nối Snapper THIẾT LẬP CÁP CHO EMS / TENS

Dòng sản phẩm: ZHT-19070801
Kết nối: SUB D 25 Đầu nối PINS + Đầu nối 6Pin + Đầu nối Snapper
Chiều dài Tùy chỉnh
Màu Đầy màu sắc
Ứng dụng EMS / TENS