Bản vá điện cực ECG dùng một lần với Snap

dòng sản phẩm ZHT-19050701
Vật liệu sao lưu Gel
Vật liệu bề mặt Không dệt
Màu trắng
Kích thước chụp Snap nam 3.9mm