ECG / EKG Banana 4.0 Plug to Snap Kết nối Bộ điều hợp Điện cực Đa năng Bộ điều hợp dây dẫn

ECG / EKG Banana 4.0 Plug to Snap Kết nối Bộ điều hợp Điện cực Đa năng Bộ điều hợp dây dẫn


Bốn đầu cắm chuối 4,0mm (cái) sang 3,5mm & 3,9mm (cái) cho bộ chuyển đổi điện cực Tens / EMS.


Bạn muốn điều này nếu bạn có thiết bị Tens hoặc EMS có cáp kiểu quả chuối và bạn cũng muốn sử dụng miếng đệm điện cực kiểu snap.


Chỉ cần cắm phích cắm chuối 4.0mm từ dây dẫn của bạn vào các đầu của bộ điều hợp. Sau đó, gắn các bộ điều hợp vào nút chụp trên các điện cực.


Chuyển đổi dây dẫn kiểu phích cắm chuối thành đầu nối nhanh.