Bản vá điện cực ECG với Snap

Dòng sản phẩm: 486HE-18112701
Tên sản phẩm: Bản vá điện cực ECG
Kích thước: Snap 3.9 Nam Snap * Patch Bản vá điện cực 24MM
Vật liệu chụp: Mạ Niken
Phù hợp với : Ảnh chụp nữ 3.1MM