Cáp mặt nạ cho môi trường SX-5500

Sản phẩm SKU Cáp mặt nạ ZHT-Face
Kết nối 1: Âm thanh nổi .356,35mm
Kết nối 2: Điện cực φ2.0MM
Vật liệu kết nối Phát triển quá mức / Niken
Giới tính Nữ Nam
Thước đo dây: 7 / 0,23 Dây đồng