Mỹ phẩm chăm sóc da mặt từ tính

Dòng sản phẩm : 021-19011501
Tên sản phẩm : Micro USB 5Pin + SR thành từ tính
Chiều dài: 0,9M hoặc tùy chỉnh
Đặc điểm kỹ thuật: Tùy chỉnh
Ứng dụng: Mỹ phẩm chăm sóc da mặt