Nam Nữ Snappers

Dòng sản phẩm: 5132401002
Kích thước: 3,1mm
Vật chất: Mạ niken
Ứng dụng: Phụ kiện y tế