MINI DIN 8PIN ĐẾN 3.1MM Nữ ​​Snap Cable

Dòng sản phẩm : ZHT-18120402
Tên sản phẩm: MINI DIN 8PIN đến 3.1MM Nữ ​​Snap Cable
Đặc điểm kỹ thuật: 28AWG OD4.5 / OD2.5 PVC
Loại trình kết nối : MINI DIN 8PIN Nam + 3.1MM Nữ ​​Snap
Ứng dụng: Trang thiết bị y tế