Vật lý trị liệu của cáp điện cực với Molex Crimp Terminal

Tên sản phẩm: Vật lý trị liệu của cáp điện cực với Molex Crimp Terminal
Kết nối: Nữ Snap + Crimps
Kết nối vật liệu Phát triển quá mức / Niken
Giới tính Nữ Nam
Ứng dụng: Vật lý trị liệu