Cáp 3,5mm có góc tới 3 dây cáp TENS Snap

Dòng sản phẩm: ZHT-19041001
Loại trình kết nối : Âm thanh nổi 3.5MM + 4.0MM Nữ
Vật liệu chụp: Mạ vàng
Đặc điểm kỹ thuật: Tùy chỉnh
Ứng dụng: ECG / EKG / EMG