Miếng đệm đơn vị TENS / EMS Chụp hàng chục Tấm điện cực đơn vị

dòng sản phẩm ZHT- [Tấm điện cực TENS]
Loại nút Nút chụp
Chất liệu pad Không dệt
Chất liệu nút Thau
Kỹ thuật Mạ kết thúc
Kích thước pad EMP 75mmx45mm
Hình dạng Palm hoặc tùy chỉnh
Kích thước nút 3,1mm, 3,8mm hoặc tùy chỉnh