TrangMed đã hợp tác với một khách hàng Italy nổi tiếng.

Tháng 12 5,2017

TrangMed có kinh nghiệm sản xuất 12 năm trong ngành y tế và phụ kiện ngành y tế.

Chúng tôi thiết lập hợp tác với nhiều khách hàng thương hiệu nổi tiếng, Italy là một thị trường tốt và khách hàng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng cao, mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

TrangMed đã hợp tác với một khách hàng Italy nổi tiếng.

TrangMed đã hợp tác với một khách hàng Italy nổi tiếng.

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog>