Trang bị điện cực cơ / EMG Patch Electrodes

Tháng 12 16,2017

EMG của cơ bắp lớn này ghi lại các EMG bắp tay của con người từ mọi người. Đó là một trải nghiệm thú vị!


Trang bị điện cực cơ / EMG Patch Electrodes


Trang bị điện cực cơ / EMG Patch ElectrodesTác giả: Joyce Zhang

Chia sẻ:

Bài viết gần đây

Tất cả các blog>